"Zaměstnavatel má takové zaměstnance, jaké si zaslouží ..."

J.Paul Getty

Happiness management

Skvělý způsob, jak se odlišit na trhu práce a získat tak konkurenční výhodu

happiness management
happiness management

Žijeme v době, kdy je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. O to víc si zaměstnavatelé uvědomují cenu vlastních zaměstnanců a obtížnou situaci při náboru nových zaměstnanců. Ztráta kvalifikovaného zaměstnance vyvolává v této době řadu nepříjemných dopadů, nejen ekonomických, ale i časových. Náhrada novým zaměstnancem se tak někdy může prodloužit na řadu týdnů či měsíců. Proto je třeba se odlišit na trhu práce a udržet si tak stávající zaměstance a přilákat nové, kvalitní.

Naším cílem je pomoci Vám (firmě, zaměstnavateli) udržet a pozitivně motivovat jeden z Vašich základních zdrojů a to Vaše zaměstnance. Naše ambice jdou ještě dále - změnit náladu a myšlení zaměstnance který "umí, ale nechce" na zaměstnance, který "umí a chce" (pro Vás pracovat). Nechceme nahradit Vaše oddělení lidských zdrojů, chceme jen dopomoci k lepšímu poznání nálady ve firmě a přání Vašich pracovníků, chceme Vám pomoci je hýčkat tak, aby byli rádi, že pro Vás mohou pracovat a ocenit jejich práci i jinými, nefinančními způsoby.

V happinness managementu je možné využívat celou řadu nástrojů a metod, ať již přímých či nepřímých. Před naším návrhem možností je vhodné analyzovat situaci v dané společnosti, které kroky a benefity zaměstnanci již nyní mají, jak často jim management naslouchá a hlavně zda-li a jaké kroky následně management podniká. Se zaměstnavatelem jsme v kontaktu a na základě výstupu z analýzy navrhneme řešení. Spolupráci lze nastavit buď krátkodobě, na vyzkoušení na časově omezený úsek, či být v dlouhodobé vzájemné spolupráci.